İNSAN DAVRANIŞININ BİLİMİ

Davranışsal Kalıpların Analizi
Karar Alma Mekanizmalarının Analizi
Sürü Davranışı Analizi
Davranışsal Modellemeler

EQUANTRADE Bilgi Teknolojileri Ticaret ve Danışmanlık Ltd. Şti 

Equantrade 2022 Aralık ayında kurulmuştur.

Şirket ofisi Kastamonu Merkezde Teknokent Binası'ndadır

Equantrade prototip olarak 3 adet yazılım üzerinde çalışmaya devam etmektedir.
Şirket 

Danışmanlık, Yayıncılık, Proje 

faaliyet alanlarında faaliyet göstermektedir.

Vizyon

Geleceğin Toplum-Modelini Kurmak: SOCIARCH

 

 

Bu kelime, "society" (toplum) ve "architect" (mimar) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. "Sociarch", bireyin toplumsal düzeni şekillendiren, kurumsal ve sosyal değişimi yönlendiren kişileri anlatmak için kullanılmaktadır.

 

Misyon

Dünya genelinde insanların yaşam kalitesini artırmak için inovatif teknolojiler ve davranış analitiği ile entegre yazılım çözümleri sunmak

 

Toplulukları daha sürdürülebilir ve bilinçli bir geleceğe taşımak amacıyla gelişmiş yazılım teknolojileri aracılığıyla insan davranışlarını anlama ve yönetme konusunda öncü olmak

 

İnsanların dijital dünyada etkileşimlerini daha anlamlı ve olumlu hale getirerek, küresel toplulukları bir araya getiren yenilikçi yazılım çözümleri sunmak 

Amaç-Hedefler

İnsan davranışlarına yönelik yenilikçi yazılım çözümleri üreterek, bireylerin ve toplulukların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Müşterilerimizin benzersiz ihtiyaçlarına odaklanarak, etkileşimleri daha derinlemesine anlamak, pozitif değişimleri tetiklemek ve sürdürülebilir bir toplum inşa etmek için teknolojiyi kullanıyoruz. Davranış bilimleri ve veri analitiğiyle entegre edilmiş yazılım çözümlerimizle, insan davranışlarını anlamak ve iyileştirmek için öncü bir konumda yer almayı amaçlıyoruz.

+90 366 280 2128

+90 532 433 34 46

E-posta:

equantrade at equantrade.com

Kuzeykent Mahallesi Orgeneral Atilla Ateş Paşa Cadddesi

No: 15/11-01 

Kuzeykent/KASTAMONU

37150

Türkiye

Hızlı Mesaj *